Vanwege de laatste overheidsmaatregelen m.b.t. de Corona-crisis zijn concerten met publiek tot 1 juni helaas niet mogelijk. Gezien de onzekerheid over de aard en periode van de maatregelen na 1 juni hanteren we echter een ruime marge. Daarom zijn we bezig met het herplannen van onze concerten van dit jaar. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen. Zodra er meer duidelijkheid is zullen we hierover communiceren.

Daarnaast hebben we besloten de excursie naar Parijs van 5 en 6 juni door te schuiven naar volgend jaar. Bij het organiseren van een excursie zijn er veel factoren die bepalend zijn voor het slagen ervan. We hebben ook te maken met diverse betrokkenen in meerdere landen, wat het extra complex en zeker in deze situatie extra risicovol maakt. Hopelijk kunnen we volgend jaar alsnog genieten van het prachtige programma dat is voorbereid voor Parijs.
 
Mocht u vragen of suggesties hebben dan vernemen we deze uiteraard graag via info@stichtingvoxhumana.nl.