Zoals u waarschijnlijk al weet zijn vanwege de overheidsmaatregelen m.b.t. de Corona-crisis concerten tot 1 juni helaas niet mogelijk. Gezien de onzekerheid wat er daarna gaat gebeuren onderzoeken wij nu de mogelijkheden om onze concerten tot 1 augustus te verplaatsen naar komend najaar. Daarmee hanteren we een ruime marge die hopelijk voldoende zal blijken.

Daarnaast hebben we besloten de excursie naar Parijs van 5 en 6 juni door te schuiven naar volgend jaar. Bij het organiseren van een excursie zijn er veel factoren die bepalend zijn voor het slagen ervan. We hebben ook te maken met diverse partijen in meerdere landen, wat het extra complex en zeker in deze situatie extra risicovol maakt. Daarom kiezen we dit jaar liever voor een kleinschaliger excursie in het najaar en kunnen we volgend jaar hopelijk alsnog genieten van het prachtige programma dat is voorbereid.
 
We hopen u spoedig verder te informeren over onze nieuwe planning. En mocht u vragen of suggesties hebben dan vernemen we deze uiteraard graag via info@stichtingvoxhumana.nl.