Het zal u niet ontgaan zijn dat het afgelopen jaar onder de naam Orgelmarathon een unieke en succesvolle formule is neergezet. Vanaf 2021 zal de Orgelmarathon door Stichting Vox Humana worden gefaciliteerd. Met deze formule wordt in corona-tijd via live streaming orgelmuziek op een hoog niveau aangeboden waardoor een breed publiek ondanks de beperkingen kan genieten van prachtige muziek.

De afgelopen maanden zijn we in gesprek geraakt met de initiatiefnemer, Samuël Strijbis. Hij heeft de Orgelmarathon tot nu toe op persoonlijke titel georganiseerd met hulp van een aantal professionals en vrijwilligers. Samuël is inmiddels toegetreden tot ons bestuur.

Ook de komende maanden zullen we waarschijnlijk nog te maken hebben met corona-beperkingen waardoor de Orgelmarathon voorlopig in een behoefte voorziet. Niet in het minst omdat organisten hierdoor een podium hebben waarop zij kunnen optreden. Stichting Vox Humana wil graag zorgen voor continuïteit van orgelevenementen, ook in de overgangsperiode naar minder beperkingen en daarna. Onze prioriteit ligt bij evenementen met publiek, maar ondersteuning door audiovisuele middelen is inmiddels niet meer weg te denken.

Beleid

In ons meerjarenbeleidsplan hebben we vorig jaar al aangegeven dat we geloven en investeren in samenwerking. Als landelijke stichting zoeken we contact met lokale organisaties en particuliere initiatieven en proberen we onze middelen en netwerken te combineren. Dit vergroot de mogelijkheden om onderscheidende evenementen te organiseren en het zorgt hopelijk ook voor een positieve uitstraling in de orgelwereld. Daarom zijn we blij met de toetreding van Samuël en het feit dat we de Orgelmarathon vanaf heden onder de verantwoordelijkheid van onze stichting kunnen voortzetten.

Excursies

Zoals eerder aangegeven is het ons streven om zoveel mogelijk geannuleerde activiteiten van het afgelopen jaar dit jaar in te halen. Wat betreft de excursie naar Parijs zien we dat echter niet zitten. Reizen naar het buitenland wordt voorlopig sterk ontraden en wij schatten in dat dit voor de zomer niet haalbaar zal zijn. We bekijken de mogelijkheden om na de zomer in Nederland een excursie te organiseren. 

Concerten

Voor de geplande concerten zijn we uiteraard ook afhankelijk van de ontwikkelingen in de corona-crisis. Zolang er geen of zeer beperkt publiek aanwezig kan zijn streven we ernaar concerten als live stream aan te bieden. Gezien de onzekerheid zullen we geen jaarprogramma publiceren maar per periode bekijken wat haalbaar is. Zodra er zaken concreet zijn kunt u de aankondigingen op deze website lezen.