Op 2 juni vond vooralsnog de laatste online Orgelmarathon plaats in de Nieuwe Kerk te Middelburg. Mocht u de uitzending gemist hebben dan kunt u deze nog tot eind juni terugkijken.

De ontwikkelingen en versoepelingen m.b.t. corona gaan snel. Dit is uiteraard ook goed nieuws voor de culturele sector. Er zijn weer concerten met publiek mogelijk en dat is verheugend. De livebeleving van de natuurlijke klank van een orgel in een goede akoestische ruimte blijft het mooiste wat er is. De afgelopen tijd heeft echter geleerd dat er met audiovisuele middelen veel mogelijk is. We zullen deze middelen dan ook blijven inzetten als aanvulling en ondersteuning bij onze activiteiten.

Ook het concept van de Orgelmarathon willen we graag voortzetten. We hebben hiermee een rijkdom aan orgelmuziek, orgels en organisten kunnen presenteren. Daarnaast is ook het aspect van samenwerking en verbinding in de orgelwereld heel positief en belangrijk voor ons. Een dergelijk evenement met publiek vraagt wel om een andere invulling, we denken erover na hoe we dit vorm kunnen geven.

Wij bereiden nu een aantal activiteiten voor de komende tijd voor. Zodra een en ander concreet is zullen we u hierover informeren via deze website.