Op zaterdag 29 september jl. was het zover: de bouwkundige oplevering van het Vater-Müller-orgel in de Oude Kerk in Amsterdam. Tot de ingebruikname op 11 mei 2019 zal nog verder worden gewerkt aan de restauratie van dit wereldberoemde orgel. Afgelopen zaterdag was voor ons tevens het moment om de financiële bijdrage van onze donateurs en betrokken gulle gevers te overhandigen aan de directeur van de Stichting De Oude Kerk, Jacqueline Grandjean.


v.l.n.r. Tim Talen, Harm Beens, Jacqueline Grandjean, Jacob Lekkerkerker

Dankzij de betrokkenheid van onze achterban kon symbolisch een bedrag van € 12.500,- worden overhandigd, een feestelijk moment. Donateurs en andere betrokkenen, namens Stichting De Oude Kerk heel hartelijk dank voor uw bijdrage! Heel bijzonder dat van zoveel mensen een bijdrage mocht worden ontvangen. Dit tekent wel de brede betrokkenheid bij het Oudekerksorgel.

Tijdens de bijeenkomst werd door Hans Reil van Orgelmakerij Reil kort het restauratieproces geschetst. Begonnen werd met de restauratie van de marmeren onderbouw. Daarna kwamen onder andere kas, mechaniek, pijpwerk, balgen en windladen aan de beurt.
Enkele feiten, opgetekend uit de mond van Hans Reil:

  • Tot dusver was niet bekend hoeveel pijpen het orgel telt. Dit zijn er ± 4.200. Daarvan is 50% van Vater, 25% van Müller en 25% van Witte.
  • Voorheen waren 6 van de in totaal 9 balgen in gebruik. Nu zijn ze alle 9 weer in bedrijf.
  • De speelaard was berucht; was voorheen in de bas meer dan 2 kilogram nodig om een toets in te drukken, na zorgvuldige restauratie van de tractuur is dit teruggebracht tot minder dan de helft.
  • Wat betreft de klank: in het contract voor de restauratie was opgenomen dat er niets aan de intonatie mocht worden gewijzigd, met uitzondering van zaken die teveel afweken van het algemene beeld. Zo is ook geschied.

Aansluitend werd het orgel bespeeld door Matteo Imbruno en Henk Verhoef met orgelwerken van onder andere Bach en Mendelssohn. De eerste indruk is dat het orgel zowel in visueel opzicht als qua klank “staat”, het komt werkelijk binnen. De klank is, hoewel nog niet alle registers op de laden staan, direct herkenbaar.

Officiële ingebruikname
Op 11 mei 2019 is de officiële ingebruikname gepland. Tijdens een benefietgala speelt Philip Glass één van zijn composities op het orgel en lanceert Nicolas Jaar een nieuwe compositie. Er kunnen tafels voor dit benefietgala worden gekocht.

Contacten Stichting De Oude Kerk – Stichting Vox Humana
In de afgelopen periode is een aantal gesprekken gevoerd met Stichting De Oude Kerk, onder andere op 2 februari van dit jaar. Tijdens deze gesprekken is duidelijk gemaakt hoe de organisatie van de Oude Kerk invulling wil geven aan muziek rond het orgel. Over deze invulling zal nog verder gesproken worden.
Voor onze donateurs komt er in de loop van 2019, afhankelijk van de voortgang van de restauratie maar voorafgaand aan de officiële ingebruikname, een speciaal moment om het orgel te bekijken en te beluisteren. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd. Tot zover deze update, wordt vervolgd!