Privacyverklaring

Stichting Vox Humana is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Type persoonsgegevens

Stichting Vox Humana verwerkt uw persoonsgegevens omdat u belangstelling heeft voor en/of deelneemt aan onze activiteiten en omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Doel gegevensverwerking

Stichting Vox Humana verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie met donateurs
 • Incasseren van donaties
 • Versturen van nieuwsbrieven
 • Communicatie met deelnemers aan activiteiten

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Vox Humana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@stichtingvoxhumana.nl.

Bewaartijd persoonsgegevens

Stichting Vox Humana bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan door u gewenst is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Indien u hier geen prijs meer op stelt, kunt u ons dat kenbaar maken via info@stichtingvoxhumana.nl. Wij zullen uw persoonsgegevens dan direct uit onze administratie verwijderen.

Delen van persoonsgegevens

Stichting Vox Humana verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vox Humana. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt voor al deze gevallen contact met ons opnemen via info@stichtingvoxhumana.nl.

Cookies

De website van Stichting Vox Humana gebruikt uitsluitend enkele technische en functionele cookies. Deze maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.