Over ons

Stichting Vox Humana is in het jaar 2000 opgericht en heeft statutair als doel: het bevorderen van de orgelkunst. De stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van algemeen toegankelijke activiteiten zoals concerten, excursies en masterclasses.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Vox Humana bestaat uit:

  • Peter Eilander – voorzitter
  • Erik-Jan van Genderen – penningmeester
  • Samuël Strijbis – bestuurslid
  • Pim van de Beek – secretaris

Het bestuur functioneert onbezoldigd. Stichting Vox Humana wordt ondersteund door donateurs, sponsors, adviseurs en vrijwilligers.

Formele documenten

Culturele ANBI

Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.