Het geplande Kerstconcert door Peter Eilander in de Oude Kerk te Amsterdam op vrijdag 27 december kan helaas geen doorgang vinden. Vanwege een omvangrijke installatie met houtwerk en zandzakken is het interieur van de kerk de komende maanden ingrijpend veranderd met grote consequenties voor de capaciteit, de esthetiek en de akoestiek. Wellicht heeft u hierover ook al signalen opgepikt in de media. We betreuren de ontstane situatie zeer, mede omdat we pas in een laat stadium hebben vernomen over deze installatie en wat de impact daarvan is op de ruimte.

We hadden ons erg verheugd op dit eerste concert na de restauratie van het hoofdorgel. Maandag 25 november hebben we een bezoek gebracht aan de Oude Kerk en de conclusie getrokken dat we u in deze omstandigheden niet met goed fatsoen kunnen ontvangen en het orgel niet in volle glorie kunnen laten horen. Het spijt ons zeer dat we dit besluit hebben moeten nemen. We hebben Stichting Oude Kerk als eerste geïnformeerd over ons besluit en hopen spoedig in gesprek te gaan over een passende oplossing.

Tevens is besloten geen alternatieve locatie voor het concert op 27 december te kiezen. De teleurstelling is groot, zowel bij ons bestuur als ons publiek. Dit gevoel neem je nu mee naar iedere alternatieve locatie, hoe mooi deze op zichzelf ook is. Het afwikkelen van deze kwestie kost ons ook veel tijd en energie en het is redelijk kort dag, vandaar dat we hebben besloten het hierbij te laten. Reeds gekochte tickets worden terugbetaald.

Binnenkort hopen we u te informeren over onze activiteiten in 2020.