Disclaimer

Te ontlenen rechten aan informatie / aansprakelijkheid
Stichting Vox Humana onderhoudt de inhoud en lay-out van haar website zo zorgvuldig mogelijk. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Stichting Vox Humana sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van haar website, of met de tijdelijke onmogelijkheid haar website te kunnen raadplegen. Stichting Vox Humana is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van haar website is verkregen.

Stichting Vox Humana aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door stichting Vox Humana worden onderhouden en waarnaar op de website van stichting Vox Humana wordt verwezen, of voor de inhoud van websites die verwijzen naar de website van stichting Vox Humana.

Intellectuele eigendomsrechten
Stichting Vox Humana behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot haar website en de via haar website te leveren producten en/of diensten. Het is daarom -zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting Vox Humana- onder meer niet toegestaan om de tekst- en beeldinformatie en/of de huisstijl te kopiƫren, te verveelvoudigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de tekst- en beeldinformatie op de website van stichting Vox Humana mag op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt.