Disclaimer

Verantwoordelijkheid informatie
Stichting Vox Humana onderhoudt haar website zorgvuldig. Indien er sprake is van onduidelijke of onjuiste informatie kunt u ons dit laten weten via een mail naar info@stichtingvoxhumana.nl.

Stichting Vox Humana aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Stichting Vox Humana worden onderhouden en waarnaar op de website van Stichting Vox Humana wordt verwezen, of voor de inhoud van websites die verwijzen naar de website van Stichting Vox Humana.

Intellectuele eigendomsrechten
Stichting Vox Humana behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot haar website en de via haar website te leveren producten en/of diensten. Het is daarom -zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Vox Humana- onder meer niet toegestaan om de tekst- en beeldinformatie en/of de huisstijl te kopiëren, te verveelvoudigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de tekst- en beeldinformatie op de website van Stichting Vox Humana mag op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt.