lijn

ReglementVrije inschrijvingen/Scholen

Deelnemers kunnen zich inschrijven voor één van de volgende leeftijdscategorieën: 12-15 jaar, 16-19 jaar of 20-24 jaar. Per leeftijdscategorie kunnen maximaal 10 kandidaten deelnemen. Inschrijving gebeurt op volgorde van betaling van het inschrijfgeld. Deelname door leerlingen van juryleden is uitgesloten. De kandidaten voor het concours dienen in de eerste ronde een werk uit de periode na 1800 van maximaal 7 minuten uit te voeren. De jury bestaat uit drie beroepsmusici en een juryvoorzitter. In de finale worden werken van Feike Asma of diens tijdgenoten gespeeld. Op de website van stichting Vox Humana/Concours staan de werken vermeld voor de finale. De kandidaten maken zelf een keuze. Bij doublures is de organisatie vrij om de kandidaten te verzoeken een ander werk uit de vooraf vastgestelde lijst van koraalbewerkingen te spelen. Het gekozen muziekstuk moet in overeenstemming zijn met het niveau van de deelnemer, betreft zowel voorronde als finale. De kandidaten dienen bij de aanmelding aan te geven welk finalewerk zij gaan spelen, indien zij toegelaten worden tot de finale. Er is geen discussie mogelijk omtrent een beslissing van de jury betreffende het niet toelaten van een kandidaat tot de finale

De deelnemers van het concours krijgen vooraf de gelegenheid om zich het orgel eigen te maken.
De deelnemer dient zelf te zorgen voor een ‘registrant’, deze helpt enkel tijdens de voorbereidingstijd bij Johannus Orgelbouw om de registraties op te slaan in het orgel.
Tijdens het concours zal Martin van Heerde (presentatie concours) álle deelnemers helpen met registreren en bladzijden omslaan. Dit om een eenheid te creëren tijdens het concours.

Elke deelnemer krijgt 2 uur voorbereidingstijd bij Johannus Orgelbouw in Ede. Dit is alleen overdag mogelijk, in de 2 weken voorafgaand het concours. Tijdens deze voorbereidingstijd dient de deelnemer beide werken (voorrondewerk + finalewerk) op te slaan in het orgel. Een duidelijke beschrijving hoe de Setzer werkt zal worden toegemaild.

Data voorbereidingstijden 2018 bij Johannus Orgelbouw:
Volgt z.s.m.

Er is op de zaterdag (na afloop van de voorronde) géén gelegenheid voor finalisten om zich voor te bereiden voor de finale.
Het is niet toegestaan dat docenten van kandidaten tijdens de concoursdagen zich inlaten met het spel of de registratie van de kandidaten.

De jury beoordeelt de deelnemende organisten op de volgende criteria: gebruik orgel/registraties, techniek, maat en ritme, interpretatie, muzikaliteit en algehele indruk. De volgorde waarin de deelnemers spelen, wordt door de organisatie bepaald. Binnen één uur na afloop van de eerste ronde wijst de jury voor iedere leeftijdsgroep de deelnemers die naar de finaleronde gaan aan. Deze finalisten spelen tijdens de finale een werk uit de lijst met verplichte koraalbewerkingen. Binnen één uur na afloop van de finale wijst de jury per leeftijdscategorie de prijswinnaar aan. De prijswinnaars ontvangen een wisselbeker in de vorm van een Vox Humana orgelpijp. Er bestaat geen tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten. Het inschrijfgeld bedraagt € 29,50 en moet overgemaakt worden op rekening IBAN: NL11 RABO 0381 2633 04 t.n.v. stichting Vox Humana te Apeldoorn, o.v.v. Feike Asma Concours 2018. Annulering voor deelname is zonder kosten mogelijk tot 2 weken voor de datum van het concours. Daarna vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De kandidaten die aan het concours hebben deelgenomen, krijgen na afloop het juryrapport betreffende hun prestaties. Ook ontvangt elke deelnemer een certificaat als bewijs van deelname. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van het concours. De organisatie van het concours berust bij stichting Vox Humana en Johannus Orgelbouw.

Stichting Vox Humana
Postbus 4132
7320 AC Apeldoorn
KvK-nummer: 08088306
Rabobankrekening: IBAN: NL11 RABO 0381 2633 04
info@stichtingvoxhumana.nlJohannus Orgelbouw
Stichting Vox Humana