Concours - Reglement

Deelnemers aan het Feike Asma Concours moeten zich conformeren aan het onderstaande reglement.

 • Jonge amateur-organisten, niet zijnde conservatoriumstudenten, kunnen zich inschrijven voor het concours via een inschrijfformulier op deze website.
 • De volgende leeftijdscategorieën zijn van toepassing: 12-15 jaar, 16-19 jaar, 20-24 jaar. Per leeftijdscategorie kunnen maximaal 10 personen deelnemen.
 • Inschrijving gebeurt op volgorde van betaling van het inschrijfgeld.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 29,50 en moet na het invullen van het inschrijfformulier worden overgemaakt naar NL11 RABO 0381 2633 04 t.n.v. Stichting Vox Humana, o.v.v. Feike Asma Concours.
 • Annulering van deelname zonder kosten is mogelijk tot 2 weken voor de start van het concours. Daarna vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • Er is geen tegemoetkoming in reis- en verblijfskosten.
 • De jury bestaat uit 3 vakorganisten en een juryvoorzitter namens de organisatie.
 • Deelnemers dienen in de voorronde een werk van maximaal 7 minuten uit de periode ná 1800 uit te voeren.
 • In de finale worden de grotere koraalbewerkingen van Feike Asma of andere romantische componisten gespeeld, zie hiervoor de beschikbare lijst finalewerken. Deelnemers maken hierin zelf een keuze. Bij doublures is de organisatie vrij om de betreffende deelnemers te verzoeken een ander werk van deze lijst te spelen.
 • Gekozen werken moeten in overeenstemming zijn met het niveau van de deelnemer, dit betreft zowel de voorronde als de finale.
 • Deelnemers dienen bij de inschrijving aan te geven welk finalewerk zij willen spelen indien zij worden toegelaten tot de finale.
 • Er is geen discussie mogelijk omtrent een beslissing van de jury.
 • Deelnemers krijgen vooraf de gelegenheid om zich het concoursorgel eigen te maken en registraties voor te bereiden.
 • Deelnemers dienen zelf te zorgen voor een eventuele assistent tijdens de voorbereidingstijd.
 • Tijdens het concours zal de organisatie een registrant beschikbaar stellen die alle deelnemers assisteert met registreren en omslaan. Dit om gelijke omstandigheden te creëren voor alle deelnemers.
 • Iedere deelnemer krijgt 2 uur voorbereidingstijd op het concoursorgel in de 2 weken voorafgaand aan het concours. De planning hiervan wordt in overleg met de organisatie gedaan. Tijdens deze voorbereidingstijd dient de deelnemer de registraties van beide te spelen werken (voorronde en finale) op te slaan in het registratiegeheugen van het concoursorgel. Een gebruiksaanwijzing zal vooraf worden toegestuurd.
 • Er is op de zaterdag na afloop van de voorronde geen gelegenheid voor finalisten om zich voor te bereiden op de finale.
 • Het is niet toegestaan dat docenten van deelnemers zich tijdens de concoursdagen inlaten met het spel of de registraties van de deelnemers.
 • De jury beoordeelt de deelnemers op de volgende criteria: orgelgebruik/registraties, techniek, maat/ritme, interpretatie, muzikaliteit en algehele indruk.
 • De volgorde waarin de deelnemers spelen wordt door de organisatie bepaald.
 • Binnen 1 uur na afloop van de voorronde wijst de jury voor iedere leeftijdscategorie de finalisten aan.
 • Binnen 1 uur na afloop van de finale wijst de jury voor iedere leeftijdscategorie de winnaar aan.
 • De winnaars ontvangen een wisselbeker in de vorm van een Vox Humana orgelpijp met inscriptie. Na 3 keer winnen mag deze beker worden gehouden.
 • Deelnemers krijgen na afloop een juryrapport aangaande hun prestaties en een certificaat als bewijs van deelname.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van het concours. De organisatie van het concours berust bij stichting Vox Humana en Johannus Orgelbouw.